Julkaisu

Reference

Virtanen T, Rantanen A, Kaunonen M. Polikliinisen hoitotyön autonomiaa edistävät tekijät. Tutkiva Hoitotyö 2012:10(1):13-21.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Science Center
    • Anja Rantanen
    • Marja Kaunonen

Julkaisutietokanta 26.4.2012 Publications Data Base 26.4.2012