Toimialue2 kanslia

Julkaisut 2012
Publications 2012

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hakala T et al. Rising incidence of small size papillary thyroid cancers with no change in disease-specific survival in finnish thyroid cancer patients.
2 Hirota M et al. Distal pancreatectomy using a no-touch isolation technique.
3 Leino K et al. Grounded teoria analyysimenetelmänä tutkittaessa rintasyöpäpotilaan sosiaalista tukea hoitoprosessin aikana.
4 Räty S et al. Whipplen leikkaus - keskitettynä turvallista kirurgiaa.

Julkaisutietokanta 11.12.2013 Publications Data Base 11.12.2013