Yleislääketieteen vastuualue

Julkaisut 2012
Publications 2012

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Broms U et al. Best friend's and family members' smoking habits and parental divorce during childhood are associated with smoking in adulthood.
2 Haukilahti R-L et al. Lääkärien laillistaminen-ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen arvio prosessista.
3 Haukilahti RL et al. ETA-alueen ulkopuolella perustutkintonsa suorittaneiden lääkärien Suomeen tulon syyt, työllistyminen ja jatkosuunnitelmat.
4 Haukilahti RL et al. Success in licensing examinations of doctors from outside the European Economic Area: experiences from Finland 1994-2009.
5 Haukilahti RL et al. Licensing examinations for doctors graduated outside the european economic area.
6 Haukilahti TL et al. Läärien kokema työnsä arvostus. Onko eroa Suomessa ja ETA-aluesn ulkopuolella koulutettujen välillä?
7 Holmberg-Marttila D, Mattila K. Perusterveydenhuollon yksikkö sairaanhoitopiirin - perusterveydenhuollon uusi työkalu.
8 Kantonen J et al. Impact of the ABCDE triage in primary care emergency department on the number of patient visits to different parts of the health care system in Espoo City.
9 Khabarova Y et al. High prevalence of lactase non-persistence among indigenous nomadic Nenets, north-west Russia.
10 Khabarova Y et al. Laktoosi-intoleranssin houkuttelemana Nenetsiassa.
11 Korpimäki S et al. Self-reported rather than registered cancer is associated with psychosocial strain.
12 Kuortti M. Suomalaisten tyttöjen seksuaalisuus ja-kulttuuri.
13 Mattila K. Turvaako erikoislääkärikoulutus yleislääkäreiden ammattitaidon?
14 Mattila K. Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen tavoitteita päivitetään.
15 Mäenpää E, Virjo I. Lääkäri sairaana työssä.
16 Mölsä A et al. Unnecessary confusion about family planning after intrahepatic cholestasis of pregnancy.
17 Saari AJ et al. Long-term effectiveness of adolescent brief tobacco intervention: a follow-up study.
18 Salin S et al. Erikoissairaanhoidon hoitajavastaanottojen hyödyistä kansainvälistä näyttöä.
19 Salunen R et al. Toisen työstä oppiminen. Ketjulähettitoiminnan arviointi terveydenhuollossa.
20 Sumanen M et al. Where have all the GPs gone - where will they go? Study of Finnish GPs.
21 Suominen S et al. Non-response in a nationwide follow-up postal survey in Finland: a register-based mortality analysis of respondents and non-respondents of the Health and Social Support (HeSSup) Study.
22 Turunen K et al. Health history after intrahepatic cholestasis of pregnancy.

Julkaisutietokanta 11.12.2013 Publications Data Base 11.12.2013