Asiakas- ja informaatiopalveluyksikön vastuuale

Julkaisut 2013 (alustava)
Publications 2013 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Laine J et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus epidemic restricted to one health district in Finland: A population-based descriptive study in Pirkanmaa, Finland, years 2001-2011.

Julkaisutietokanta 11.2.2014 Publications Data Base 11.2.2014