Allergiakeskus

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Haahtela T et al. Astma. Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä.
2 Leskelä R et al. Association between allergic rhinitis and lung function in school children with asthma.
3 Nynäs P et al. Hengitysteiden reaktiiviset toimintahäiriöt RADS ja RUDS äkillisen työperäisen kemikaalialtistuksen seurauksena.
4 Paassilta M et al. Evaluation of asthma risk index application in treating early childhood.
5 Paassilta M et al. Milk oral immunotherapy-effective but still experimental.
6 Salmivesi S et al. Milk oral immunotherapy is effective in school-aged children.

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016