Erikoissairaanhoidon vastuualue

Julkaisut 2013 (alustava)
Publications 2013 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Tirkkonen J et al. Factors associated with delayed activation of medical emergency team and excess mortality: An Utstein-style analysis.

Julkaisutietokanta 27.1.2014 Publications Data Base 27.1.2014