Toimialue2 kanslia

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Lappalainen-Lehto R et al. Goal-related outcome after acute alcohol-pancreatitis- a two-year follow-up study.
2 Mattila E et al. Lääkärinkierto tutkimuskirjallisuuden valossa.

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016