Osaamisen kehittämisyksikkö

Julkaisut 2015 (alustava)
Publications 2015 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


Terveydenhuollon yksikköön/vastuualueelle ei ole tallennettu julkaisuja ko.vuodelle.