Yleishallinnon vastuualue

Julkaisut 2016 (alustava)
Publications 2016 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Anttila M et al. Informaatioteknologiaan pohjautuvan opetuksen toteutuminen mielenterveystyössä - Potilaiden näkökulma.
2 Brasaite I et al. Health care professionals' attitudes regarding patient safety: cross-sectional survey.
3 Brasaite I et al. Health care professionals' skills regarding patient safety.
4 Hautsalo K et al. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset kotihoidosta.
5 Ikonen R et al. Trying to live with pumping: Expressing milk for preterm or small for gestational age infants.
6 Ikonen R et al. Keskosten äitien kokemuksia saamastaan ohjauksesta ja tuesta rintamaidon lypsämiseen.
7 Ikonen R et al. Trying to Live With Pumping: Expressing Milk for Preterm or Small for Gestational Age Infants.
8 Ikonen T et al. Terveydenhuollon menetelmien arviointi on yhä tärkeämpää.
9 Inkilä J et al. Moniammatillinen yhteistyö perheen kanssa lasten kaltoinkohtelutilanteissa.
10 Joronen K et al. Parental relationship satisfaction after the death of a child.
11 Jouhki M et al. Participation in siblings´ birth at home from children´s viewpoint.
12 Jouhki M et al. Participation in siblings´ birth at home from children´s viewpoint.
13 Jouhki M et al. Participation in siblings´ birth at home from children´s viewpoint.
14 Karhe L et al. Development and Validation of the Caring Loneliness Scale.
15 Karila A et al. Sairaanhoitopiirien talouden ohjausmallit ja niiden vaikuttavuus.
16 Laitila M et al. Hiljaiseen raportointiin siirtymisen edellytykset erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla: hoitohenkilökunnan näkemyksiä.
17 Lehto B et al. Hoitajan tuki perheenjäsenelle tärkeää.
18 Mattila E et al. Organisaatiokulttuurin eettisyys yliopistosairaalassa.
19 Nieminen I et al. Mental Health Service Users' Experiences of Training Focused on Empowerment: Training Environment and the Benefits of Training.
20 Nieminen S et al. Alle kouluikäisen terveen lapsen toivo ja siihen yhteydessä olevat tekijät.
21 Palonen M et al. Family involvement in emergency department discharge education for older people.
22 Palonen M et al. Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ohjauksen kehittämiskohteita potilaiden, lähesten ja hoitajien kuvaamana.
23 Pitkänen A et al. Improving Medication Safety Based on Reports in Computerized Patient Safety Systems.
24 Rantanen A et al. Two models of nursing practice: a comparative study of motivational characteristics, work satisfaction and stress.
25 Saltevo J et al. Gender differences in Thyroid function and obesity among finnish womwn and men. The FN-D2D- study.
26 Valtatie H et al. Poikien perheeseen liittyvät huolet ja ilonaiheet keskusluissa Väestöliiton Poikien Puhelimessa.
27 Vieruaho K et al. Rintasyöpäpotilaiden internet-pohjainen ohajus - systemaatinen kirjallisuuskatsaus.
28 Vuorenmaa M et al. Perceived influence, decision-making and access to information in family services as factors of parental empowerment: a cross-sectional study of parents with young children.
29 Vuorenmaa M et al. Hoitajien suhtautuminen potilaan perheeseen sairaalassa ja suhtautumista arvioivan FINC-NA-mittarin luotettavuuden arviointi.
30 Vuorenmaa M et al. Associations between family characteristics and parental empowerment in the family, family service situations and the family service system.
31 Yli-Uotila T et al. The need for social support provided by the non-profit cancer societies throughout different phases in the cancer trajectory and its integration into public healthcare.
32 Yli-Uotila T et al. Facilitators and barriers for electronic social support.

Julkaisutietokanta 19.10.2017 Publications Data Base 19.10.2017