Perusterveydenhuollon yksikkö

Julkaisut 2016 (alustava)
Publications 2016 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Halttunen-Nieminen M et al. Raskauden ehkäisy, Käypä hoito -suositus.
2 Heikkilä T et al. What predicts doctors’ satisfaction with their chosen medical specialty? A Finnish national study.
3 Hyppölä H et al. Lääkäri 2013 -tutkimus: Lääkärien arviot peruskoulutuksestaan - muutokset 25 vuoden aikana.
4 Hämäläinen S et al. Men's Health Is Not Affected by Their Mothers' Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy.
5 Hämäläinen S et al. Raskaushepatoosi -hankala, mutta ohimeneva vaiva.
6 Johnston B et al. Do clinicians understand the size of treatment effects? A randomized survey across 8 countries.
7 Koskela T et al. Yleislääkärin työn menestystekijät.
8 Kähärä K et al. Senior Citizens expressing acute mental symptoms: urgent need for support and treatment is not identified in the community.
9 Parviainen H et al. Erikoistuvien lääkärien hallinto- ja johtamiskoulutuksen muutokset näkyvät myönteisesti.
10 Raivio R. Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa.
11 Saloranta L et al. Kollegiaalisuus toteutuu lääkärien mielestä hyvin.
12 Salunen R. Ketjulähettitoiminta osaamisen ja yhteistyön kehittämisen välineenä .
13 Salunen R et al. Opitun soveltaminen käytäntöön-ketjulähettijakso muutoksen käynnistäjänä.

Julkaisutietokanta 19.10.2017 Publications Data Base 19.10.2017