Aikuispsykiatrian vastuualue

Julkaisut 2017
Publications 2017

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ellonen N et al. Cross-Cultural Validation of the Child Abuse Potential Inventory in Finland: Preliminary Findings of the Study Among Parents Expecting a Baby.
2 Hiirola A et al. An evaluation of the absolute and relative stability of alexithymia over 11years in a Finnish general population.
3 Isometsä E, Leinonen E. Aivojen sähköhoito ja magneettisimulaatio masennuksen hoidossa .
4 Isometsä E, Leinonen E. Masennuslääkkeet ja lääkkeen valinta.
5 Isometsä E, Leinonen E. Muut masennuslääkkeet.
6 Isometsä E, Leinonen E. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI).
7 Isometsä E, Leinonen E. Trisykliset masennuslääkkeet.
8 Isometsä E, Leinonen E. Kaksoisvaikutteiset masennuslääkkeet (SNRI-lääkkeet).
9 Isometsä E, Leinonen E. Lääkehoidon ja muiden biologisten hoitojen toteutuksen periaaeet.
10 Isometsä E, Leinonen E. Lääkehoidon merkitys masennustilan hoidossa.
11 Isometsä E, Leinonen E. Lääkeresistentin masennustilan hoito -mitä tehdään, jos masennuslääke ei tehoa.
12 Isometsä E, Leinonen E. Masennuksen lääkehoidon toteutus.
13 Isometsä E, Leinonen E. Masennuksen uusiutumista estävä lääkehoito.
14 Joukamaa M, Mattila A. Psykosomatiikka ja konsultaatiopsykiatria.
15 Järventausta K et al. Changes in interleukin-6 levels during electroconvulsive therapy may reflect the therapeutic response in major depression.
16 Kampman O et al. Anxiety Disorders and Temperament-an Update Review.
17 Klemettilä JP et al. Resistin as an inflammatory marker in patients with schizophrenia treated with clozapine.
18 Klemettilä JP et al. Association study of arcuate nucleus neuropeptide Y neuron receptor gene variation and serum NPY levels in clozapine treated patients with schizophrenia.
19 Koponen H, Leinonen E. Vanhuspsykiatria.
20 Koponen H et al. Masennuslääkityksen lopettamisvaiheen ongelmat.
21 Lappalainen-Lehto R et al. Muutoksen polku alkoholin käytössä alkoholihaimatulehduken jälkeen - yhdeksän vuoden seurantatutkimus.
22 Lepistö S et al. The family health, functioning, social support and child maltreatment risk of families expecting a baby.
23 Lepola U et al. Pakko-oireinen häiriö.
24 Markkula N et al. Erratum: Corrigendum to “Prevalence and correlates of major depressive disorder and dysthymia in an eleven-year follow-up – Results from the Finnish Health 2011 Survey” .
25 Markkula N et al. Corrigendum to "Prevalence and correlates of major depressive disorder and dysthymia in an eleven-year follow-up Results from the Finnish Health 2011 Survey" (vol 173, pg 73, 2015).
26 Pirkola S. Depression hoito muiden psyykkisten häiriöiden yhteydessä.
27 Pirkola S. Depressio, lääkkeet ja somaattiset sairaudet.
28 Saariaho A et al. Alexithymia and depression in the recovery of chronic pain patients: a follow-up study.
29 Sammallahti S et al. Growth after late-preterm birth and adult cognitive, academic, and mental health outcomes.
30 Solismaa A et al. Histaminergic gene polymorphisms associated with sedation in clozapine-treated patients.
31 Talaslahti T, Leinonen E. Iäkkäiden masennuksen psykososiaalinen hoito.
32 Talaslahti T, Leinonen E. Iäkkäiden masennuksen tunnistaminen ja erityispirrteet.
33 Talaslahti T, Leinonen E. Iäkkäiden masennuksen yleisyys ja ristitekijät.
34 Talaslahti T, Leinonen E. Iäkkäiden masennus ja lääkehoidon periaatteet.
35 Viikki M et al. Mielialaoireet: normaalia vai ei?

Julkaisutietokanta 20.6.2018 Publications Data Base 20.6.2018