Keuhkosairauksien avohoito

Julkaisut 2018 (alustava)
Publications 2018 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Dutau H et al. Current Practice of Airway Stenting in the Adult Population in Europe: A Survey of the European Association of Bronchology and Interventional Pulmonology (EABIP).
2 Martimo K-P et al. Työstä terveyttä, 4. uudistettu painos.
3 Martimo K-P et al. Vaikuttavaa työterveysyhteistyötä.
4 Michelsen T et al. Työelämän perustietoa, 1 painos.
5 Niskanen J et al. Keuhkoahtaumapotilaiden ryhmäliikunta kannattaa.
6 Niskanen J et al. Keuhkoahtaumatautipotilaiden ryhmäliikunta kannattaa .
7 Uitti J. Työelämän ja työterveyden kehitys Suomessa.
8 Uitti J, Sauni R. Sairaanhoito.
9 Uitti J, Sauni R. Työhön liittyvät kemialliset, fysikaaliset ja biologiset altisteet.
10 Utriainen K et al. Alterations in heart rate variability in patients with peripheral arterial disease requiring surgical revascularization have limited association with postoperative major adverse cardiovascular and cerebrovascular events.

Julkaisutietokanta 31.12.2019 Publications Data Base 31.12.2019