Perusterveydenhuollon yksikkö

Julkaisut 2018 (alustava)
Publications 2018 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Parviainen H et al. Successful Curriculum Change in Health Management and Leadership Studies for the Specialist Training Programs in Medicine in Finland.
2 Pellinen S et al. Lähetekäytännöt perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa.
3 Tolvanen E et al. Analysis of factors associated with waiting times for GP appointments in Finnish health centres: A Qualicopc study.

Julkaisutietokanta 31.12.2019 Publications Data Base 31.12.2019