Acutan päivystyksen vastuualue

Julkaisut 2019 (alustava)
Publications 2019 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Jäppinen K et al. Keskussairaaloiden hoitotyön esimiesten kokemus työpaikkakulttuurista.
2 Lammi M et al. The use of abdominal imaging studies in children visiting emergency department was variable and unsystematic.
3 Minkkinen M et al. Prospective Validation of the Scandinavian Guidelines for Initial Management of Minimal, Mild, and Moderate Head Injuries in Adults.
4 Tuukkanen J et al. Hoivakriisi lisää päivystyksen kuormaa.
5 Ukkonen M et al. Emergency department visits in older patients: a population-based survey.

Julkaisutietokanta 6.4.2020 Publications Data Base 6.4.2020