Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus

Julkaisut 2019 (alustava)
Publications 2019 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Järvelin J et al. Laskimotukosten ehkäisy nilkan ja jalkaterän vammoissa ja leikkauksissa.
2 Kulmala J et al. The Effect of Multidomain Lifestyle Intervention on Daily Functioning in Older People.
3 Stephen R et al. Brain volumes and cortical thickness on MRI in the Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER).

Julkaisutietokanta 2.4.2020 Publications Data Base 2.4.2020