Yleis- ja neuropsykiatrian vastuualue

Julkaisut 2019 (alustava)
Publications 2019 (preliminary)

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aaltonen KI et al. Risk factors for suicide in depression in Finland: first-hospitalized patients followed up to 24 years.
2 Amare A et al. The association of obesity and coronary artery disease genes with response to SSRIs treatment in major depression.
3 Archer M et al. Assessment of alcohol consumption in depression follow-up using self-reports and blood measures including inflammatory biomarkers.
4 Archer M et al. Status of inflammation and alcohol use in a 6-month follow-up study of patients with major depressive disorder.
5 Bjelogrlic-Laakso N et al. Sähköhoito saattaa vähentää väkivaltaista käytöstä kehitysvammaisilla autismikirjon potilailla.
6 Ellonen N et al. The use of the Brief Child Abuse Potential Inventory in the general population in Finland.
7 Hakulinen C et al. Mental disorders and long-term labour market outcomes: nationwide cohort study of 2 055 720 individuals.
8 Hiekkala-Tiusanen L et al. Psykososiaaliset menetelmät skitsofrenian hoidossa ja kuntoutuksessa - sivuosasta tähtinäyttelijäksi? .
9 Kakko K et al. Tardive Dyskinesia Should Not Be Overlooked.
10 Kampman O. Psykiatria - kandin tietolaatikko.
11 Koponen H et al. Ahdistuneisuushäiriöt.
12 Leijala J et al. Sairaudentunnon ja hoitoon sitoutumisen merkitys skitsofrenian hoidossa.
13 Leinonen E, Koponen H. Masennuslääkkeet monilääkityillä potilailla.
14 Leinonen E et al. Psyykenlääkkeet somaattisesti sairailla.
15 Maron E et al. Manifesto for an international digital mental health network.
16 Pitkänen A et al. Implementing physical exercise and music interventions for patients suffering from dementia on an acute psychogeriatric inpatient ward.
17 Pitkänen A et al. Implementing physical exercise and music interventions for patients suffering from dementia on an acute psychogeriatric inpatient ward.
18 Selinheimo S et al. The association of psychological factors and healthcare use with the discrepancy between subjective and objective respiratory-health complaints in the general population.
19 Syrjämäki M, Leinonen E. Bentsodiatsepiinien asianmukainen käyttö.

Julkaisutietokanta 2.4.2020 Publications Data Base 2.4.2020