Julkaisu

Reference

Taipale H, Mittendorfer-Rutz E, Alexanderson K, Majak M, Mehtälä J, Hoti F, Jedenius E, Enkusson D, Leval A, Sermon J, Tanskanen A, Tiihonen J. Antipsychotics and mortality in a nationwide cohort of 29,823 patients with schizophrenia. Schizophr Res 2019:piiS0920-9964.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: EPUB AHEAD OF PRINT 2017, 12.3.2019

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: EPUB AHEAD OF PRINT 2017, 12.3.2019


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

 • Department of Psychiatry
  • Antti Tanskanen

Niuvanniemen sairaala

 • Niuvanniemen sairaala
  • Antti Tanskanen
  • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital

Siun sote pohjois-karjalan keskussairaala

North Karelia Central Hospital

Keski-suomen keskussairaala

Central Finland Central Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Niuvanniemen sairaala
  • Antti Tanskanen
  • Jari Tiihonen

Other health care units


Julkaisutietokanta 1.7.2019 Publications Data Base 1.7.2019