Julkaisu

Reference

Puumalainen T, Ashorn P. Suomeen muuttavien lasten infektiosairaudet . Kirjassa: Ruuskanen O, Peltola H, Vesikari T, toim. Lasten infektiosairaudet, 2. uud. p., s. 363-370. Jyväskylä: Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus, 2007.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 18.4.2008 Publications Data Base 18.4.2008