Julkaisu

Reference

Kolho K, Grönlund J, Kalliomäki M, Lähdeaho M, Ruuska T. Lasten ummetus. Suomen Lääkäril 2010:65(40):3219-3223.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2010/SLL402010-3219.pdf

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In English.

Text/summary: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2010/SLL402010-3219.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Pediatrics
  • Marja-Leena Lähdeaho
  • Tarja Ruuska

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Lastentautien vastuualue
  • Marja-Leena Lähdeaho
  • Tarja Ruuska

Tampere University Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Sastamalan perusturvakuntayhtymä
  • Juhani Grönlund

Other health care units


Julkaisutietokanta 19.10.2010 Publications Data Base 19.10.2010