Julkaisu

Reference

Hietanen H, Pietilä A, Kähönen M, Salomaa V. Ankle blood pressure and dementia: a prospective follow-up study. Blood Press Monit 2013:18(1):16-20.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23275314

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23275314


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016