Julkaisu

Reference

Juonala M, Jääskeläinen P, Sabin MA, et al, Kähönen M, Lehtimäki T, Seppälä I, Hutri-Kähönen N, Taittonen L. Higher maternal body mass index is associated with an increased risk for later type 2 diabetes in offspring. J Pediatr 2013:162(5):918-923.e1.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260097

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260097


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen
  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki
    • Ilkka Sakari Seppälä

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016