Julkaisu

Reference

Pakarinen TK, Laine HJ, Mäenpää H, Kähönen M, Mattila P, Lahtela J. Effect of immobilization, off-loading and zoledronic acid on bone mineral density in patients with acute Charcot neuroarthropathy: a prospective randomized trial. Foot Ankle Surg 2013:19(2):121-124.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548455

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548455


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen
  • Department of Radiology
    • Pentti Mattila

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016