Julkaisu

Reference

Vehkala L, Ukkola O, Kesäniemi YA, et al. Plasma IgA antibody levels to malondialdehyde acetaldehyde-adducts are associated with inflammatory mediators, obesity and type 2 diabetes. Ann Med 2013:45(8):501-510.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24131174

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24131174


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016