Julkaisu

Reference

Määttänen I, Jokela M, Hintsa T, et al. Testosterone and temperament traits in men: Longitudinal analysis. Psychoneuroendocrinology 2013:38(10):2243-2248.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24034714

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24034714


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016