Julkaisu

Reference

Heikkilä K, Pearce J, Mäki M, Kaukinen K. Celiac disease and bone fractures: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2015:100(1):25-34.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25279497

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25279497


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Pediatrics
  • Medical School/Department of Internal Medicine

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Lastentautien vastuualue
  • Sisätautien vastuualue
    • Katri Kaukinen

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

  • Seinäjoen keskussairaala

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016