Julkaisu

Reference

Klemettilä JP, Kampman O, Seppälä N, Viikki M, Hämäläinen M, Moilanen E, Mononen N, Lehtimäki T, Leinonen E. Association study of the HTR2C, leptin and adiponectin genes and serum marker analyses in clozapine treated long-term patients with schizophrenia. Eur J Psychiatry 2015:30(2):296-302.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25284335

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25284335


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

 • Science Center
 • Clinical Chemistry
  • Nina Mononen
  • Terho Lehtimäki

Seinäjoen keskussairaala

 • Seinäjoen keskussairaala
  • Olli Kampman

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Tampereen sosiaali- ja terveystoimi
  • Merja Viikki

Other health care units


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016