Julkaisu

Reference

Huttunen R, Åttman E, Aittoniemi J, Outinen T, Syrjänen J, Kärki T, Lyytikäinen O. Nosocomial bloodstream infections in a Finnish tertiary care hospital: a retrospective cohort study of 2175 episodes during the years 1999-2001 and 2005-2010. Infect Dis (Lond) 2015:47(1):20-26.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25351869

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25351869


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Jaana Syrjänen

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Reetta Huttunen
  • Tuula Outinen
  • Jaana Syrjänen
 • Kliininen mikrobiologia
  • Janne-Juhana Aittoniemi

Tampere University Hospital

 • Clinical Microbiology
  • Janne-Juhana Aittoniemi

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016