Julkaisu

Reference

Dashti HS, Follis JL, Smith CE, et al, Seppälä I, Kähönen M, Lehtimäki T. Habitual sleep duration is associated with BMI and macronutrient intake and may be modified by CLOCK genetic variants. Am J Clin Nutr 2015:101(1):135-43.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25527757

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25527757


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Ilkka Sakari Seppälä
    • Terho Lehtimäki
  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
    • Mika Kähönen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016