Julkaisu

Reference

Rautio N, Jokelainen J, Pölönen A, Oksa H, et al, Puolijoki H, Saaristo T. Changes in lifestyle modestly reduce the estimated cardiovascular disease risk in one-year follow-up of the Finnish diabetes prevention program (FIN-D2D). Eur J Cardiovasc Nurs 2015:14(2):145-52.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24452452

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24452452


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Heikki Oksa
  • Hannu Puolijoki

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Yleishallinnon vastuualue
  • Nina Rautio
  • Timo Saaristo
 • Sisätautien vastuualue
  • Auli Pölönen
  • Heikki Oksa

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

 • Seinäjoen keskussairaala
  • Hannu Puolijoki

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016