Julkaisu

Reference

Karppelin M, Siljander T, Haapala AM, Aittoniemi J, Huttunen R, Kere J, Vuopio R, Syrjänen J. Evidence of streptococcal origin of acute non-necrotising cellulitis: a serological study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015:34(4):669-672.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403372

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403372


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Matti Karppelin
  • Jaana Syrjänen

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Matti Karppelin
  • Reetta Huttunen
  • Jaana Syrjänen
 • Kliininen mikrobiologia
  • Anna-Maija Haapala
  • Janne-Juhana Aittoniemi

Tampere University Hospital

 • Clinical Microbiology
  • Anna-Maija Haapala
  • Janne-Juhana Aittoniemi

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016