Julkaisu

Reference

Heikkilä K, Heliövaara M, Impivaara O, Kröger H, Knekt P, Rissanen H, Mäki M, Kaukinen K. Celiac disease autoimmunity and hip fracture risk: findings from a prospective cohort study. J Bone Miner Res 2015:30(4):630-6.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25270967

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25270967


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Pediatrics
  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Katri Kaukinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Lastentautien vastuualue
  • Sisätautien vastuualue

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

  • Seinäjoen keskussairaala
    • Katri Kaukinen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016