Julkaisu

Reference

Koivumäki JK, Nikus KC, Huhtala H, et al, Ryödi E, Leivo J, Eskola MJ. Agreement between cardiologists and fellows in interpretation of ischemic electrocardiographic changes in acute myocardial infarction. J Electrocardiol 2015:48(2):213-217.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25576457

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25576457


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sydänkeskus
  • Jyri Koivumäki
  • Kjell Nikus
  • Joonas Leivo
  • Markku Eskola
 • Sisätautien vastuualue
  • Essi Ryödi

Tampere University Hospital

 • Heart Center
  • Jyri Koivumäki
  • Kjell Nikus
  • Joonas Leivo
  • Markku Eskola

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016