Julkaisu

Reference

Wikström K, Lindström J, Tuomilehto J, Saaristo TE, et al, Oksa H, Korpi-Hyövälti E. National diabetes prevention program (DEHKO): awareness and self-reported lifestyle changes in Finnish middle-aged population. Public Health 2015:129(3):210-7.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25726122

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25726122


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Heikki Oksa

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Yleishallinnon vastuualue
  • Timo Saaristo
 • Sisätautien vastuualue
  • Heikki Oksa

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

 • Seinäjoen keskussairaala
  • Eeva Korpi-Hyövälti

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016