Julkaisu

Reference

Karppelin M. Acute and Recurrent Cellulitis. Doctoral dissertation. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy, 2015. Acta Universitatis Tamperensis 2048. 127 p.,append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Teksti/tiivistelmä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9784-1

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.
Text/summary: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9784-1


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Matti Karppelin

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Matti Karppelin

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016