Julkaisu

Reference

Hammarén HM, Ungureanu D, Grisouard J, et al, Silvennoinen O. ATP binding to the pseudokinase domain of JAK2 is critical for pathogenic activation. Proc Natl Acad Sci USA 2015:112(15):4642-7.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25825724

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25825724


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

    • Olli Silvennoinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue
    • Olli Silvennoinen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016