Julkaisu

Reference

Jämsen E, Nevalainen P, Eskelinen A, Kalliovalkama J, Moilanen T. Risk factors for perioperative hyperglycemia in primary hip and knee replacements. Acta Orthop 2015:86(2):175-82.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409255

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25409255


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Tekonivelsairaala Coxa Oy
  • Esa Jämsen
  • Antti Eskelinen
  • Jarkko Kalliovalkama
  • Teemu Moilanen
 • Sisätautien vastuualue
  • Pasi Nevalainen

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016