Julkaisu

Reference

Zimmermann E, Ängquist L, Mirza S, et al, Lyytikäinen L, Lehtimäki T, Nikus K. Is the adiposity-associated FTO gene variant related to all-cause mortality independent of adiposity? Meta-analysis of data from 169,551 Caucasian adults. Obes Rev 2015:16(4):327-40.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25752329

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25752329


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Clinical Chemistry
    • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
    • Terho Lehtimäki

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016