Julkaisu

Reference

Ciacci C, Ciclitira P, Hadjivasssiliou M, et al, Kaukinen K. The gluten-free diet and its current application in coeliac disease and dermatitis herpetiformis. United European Gastroenterol J 2015:3(2):121-135.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25922672

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25922672


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Internal Medicine
    • Katri Kaukinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Sisätautien vastuualue

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

  • Seinäjoen keskussairaala
    • Katri Kaukinen

Julkaisutietokanta 7.10.2016 Publications Data Base 7.10.2016