Julkaisu

Reference

Karppelin M, Siljander T, Aittoniemi J, Hurme M, Huttunen R, Huhtala H, Kere J, Vuopio J, Syrjänen J. Predictors of recurrent cellulitis in five years. Clinical risk factors and the role of PTX3 and CRP. J Infect 2015:70(5):467-73.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447714

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447714


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Matti Karppelin
  • Jaana Syrjänen
 • Medical School/ Department of Microbiology
  • Mikko Hurme
 • Biometry
  • Heini Huhtala

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Matti Karppelin
  • Reetta Huttunen
  • Jaana Syrjänen
 • Kliininen mikrobiologia
  • Janne-Juhana Aittoniemi
  • Mikko Hurme

Tampere University Hospital

 • Clinical Microbiology
  • Janne-Juhana Aittoniemi
  • Mikko Hurme

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016