Julkaisu

Reference

Silvennoinen O. The activity of JAK-STAT pathways in rheumatoid arthritis: constitutive activation of STAT3 correlates with interleukin 6 levels. Rheumatology (Oxford) 2015:54(6):1103-13.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406356

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406356


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Pia Isomäki
  • Krista-Liisa Vidqvist K-L
  • Markku Korpela
 • Kliininen mikrobiologia
  • Ilkka Junttila
  • Olli Silvennoinen

Tampere University Hospital

 • Clinical Microbiology
  • Ilkka Junttila
  • Olli Silvennoinen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016