Julkaisu

Reference

Gorski M, Tin A, Garnaas M, Mcmahon GM, Chu AY, Tayo BO, et al. Genome-wide association study of kidney function decline in individuals of European descent. Kidney Int 2015:87(5):1017-29.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25493955

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25493955


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki
    • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki
    • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016