Julkaisu

Reference

Pertovaara M, Silvennoinen O, Isomäki P. STAT-5 is activated constitutively in T cells, B cells and monocytes from patients with primary Sjögren's syndrome. Clin Exp Immunol 2015:181(1):29-38.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25736842

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25736842


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Marja Pertovaara
  • Olli Silvennoinen

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Marja Pertovaara
  • Olli Silvennoinen
  • Pia Isomäki

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016