Julkaisu

Reference

Laine O, Laine J, Säilä P, Huhtala H, Syrjänen J, Vuorinen T, Vuento R. An outbreak of human metapneumovirus in a rehabilitation center for alcoholics in Tampere, Finland. Infect Dis (Lond) 2015:47(7):499-503.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25761612

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25761612


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Biometry
  • Heini Huhtala
 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Jaana Syrjänen
 • Medical School/ Department of Microbiology
  • Risto Vuento

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Outi Laine
  • Janne Laine
  • Petrus Säilä
  • Jaana Syrjänen
 • Kliininen mikrobiologia
  • Risto Vuento

Tampere University Hospital

 • Clinical Microbiology
  • Risto Vuento

Julkaisutietokanta 6.10.2016 Publications Data Base 6.10.2016