Julkaisu

Reference

Kaukinen K, Lindfors K. Novel treatments for celiac disease: glutenases and beyond. Dig Dis 2015:33(2):277-281.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25925935

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25925935


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Internal Medicine
  • Katri Kaukinen
 • Medical School/Department of Pediatrics
  • Katri Lindfors

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Sisätautien vastuualue
  • Katri Kaukinen
 • Lastentautien vastuualue
  • Katri Lindfors

Tampere University Hospital


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016