Julkaisu

Reference

Airaksinen J, Hakulinen C, Elovainio M, Raitakari OT, Keltikangas-Järvinen L, Jokela M. Neighborhood effects in depressive symptoms, social support, and mistrust: Longitudinal analysis with repeated measurements. Soc Sci Med 2015:136-137:10-16.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974137

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974137


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

  • Medical School/Department of Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

  • Clinical Chemistry
    • Terho Lehtimäki

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016