Julkaisu

Reference

Poukkanen M, Vaara ST, Reinikainen M, et al. Predicting one-year mortality of critically ill patients with early acute kidney injury: data from the prospective multicenter FINNAKI study. Crit Care 2015:19(1):125.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887685

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887685


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Tehohoidon vastuualue
  • Sari Karlsson
  • Anne Kuitunen
  • Jyrki Tenhunen
  • Ilona Leppänen
  • Markus Levoranta
  • Samuli Kortelainen
 • Acutan erikoissairaanhoidon vastuualue
  • Sanna Hoppu
 • Sisätautien vastuualue
  • Jukka Sauranen

Tampere University Hospital

Kanta-Hämeen keskussairaala

 • KHKS Hämeenlinnan yksikkö
  • Ari Alaspää

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016