Julkaisu

Reference

Tuulonen A, Forsman E, Hagman J, Harju M, Kari O, Lumme P, Luodonpää M, Määttä M, Saarela V, Vaajanen A, Komulainen J. Avokulmaglaukooma. Päivitystiivistelmä. Duodecim 2015:131(4):356-358.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12115.pdf

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12115.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Ophthalmology
  • Anu Vaajanen

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Silmäkeskuksen vastuualue
  • Anja Tuulonen
  • Anu Vaajanen
 • Sisätautien vastuualue

Tampere University Hospital

Seinäjoen keskussairaala

 • Seinäjoen keskussairaala
  • Juha Hagman

Julkaisutietokanta 6.10.2016 Publications Data Base 6.10.2016