Julkaisu

Reference

Hernesniemi J, Lyytikäinen L, Oksala N, Seppälä I, Kleber M, Mononen N, et al, Kähönen M, Laaksonen R, Karhunen P, Lehtimäki T, Mikkelsson J, Pessi T, Louhelainen A, Martiskainen M, Nikus K. Predicting sudden cardiac death using common genetic risk variants for coronary artery disease. Eur Heart J 2015:36(26):1669-75.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25908775

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25908775


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tampere University Hospital

 • Clinical Chemistry
  • Jussi Hernesniemi
  • Leo-Pekka Allan Lyytikäinen
  • Ilkka Sakari Seppälä
  • Nina Mononen
  • Pekka Karhunen
  • Terho Lehtimäki
 • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine
  • Mika Kähönen
 • Science Center
  • Reijo Laaksonen
  • Jussi Mikkelsson
 • Clinical Microbiology
  • Tanja Pessi
 • Heart Center
  • Kjell Nikus

Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016