Julkaisu

Reference

Jämsen E, Kerminen H, Stranberg T, Valvanne J. Kun tauti paranee, mutta potilas ei. Suomen Lääkäril 2015:70(14-15):977-983b.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL142015-977.pdf

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2015/SLL142015-977.pdf


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

Tampereen yliopistollinen sairaala

  • Keuhkosairauksien avohoito
    • Hanna Kerminen
  • Sisätautien vastuualue

Tampere University Hospital

Hatanpään sairaala

  • Hatanpään sairaala
    • Esa Jämsen

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Tampereen sosiaali- ja terveystoimi
    • Jaakko Valvanne

Other health care units


Julkaisutietokanta 19.1.2016 Publications Data Base 19.1.2016