Julkaisu

Reference

Viikki M, Leinonen E, Lahtela J. Masennuslääkkeisiin liittyvät maksahaitat. Suomen Lääkäril 2015:70(34):2092-2095.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Tampereen yliopisto

University of Tampere

 • Medical School/Department of Psychiatry
  • Merja Viikki
  • Esa Leinonen
 • Medical School/Department of Internal Medicine

Tampereen yliopistollinen sairaala

 • Aikuispsykiatrian vastuualue
  • Esa Leinonen
 • Sisätautien vastuualue

Tampere University Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Tampereen sosiaali- ja terveystoimi
  • Merja Viikki

Other health care units


Julkaisutietokanta 17.11.2016 Publications Data Base 17.11.2016